Ընդունելություն 2015-2016

Untitled-2

Untitled

«Ուրբաթօրյա սրճարան» ամենշաբաթյա հավաքույթ

ՇՏՊՔ-ն համագործակցելով Գյումրու «Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոն» YIC – իի հետ, մարտի 20 – ին մի շարք ուսանողներ ու դասախոսներ մասնակցեցին «Ուրբաթօրյա սրճարան» ամենշաբաթյա հավաքույթին: Համագործակցության նպատակն էր երիտասարդներին ներգրավել բարեգործական աշխատանքների  մեջ, ապահովել միջուսանողական կապը, մասնակցել լեզվական խմբակներին, խթանել երիտասարդների միջմշակութային ուսուցումը: Դասախոսներին և ուսանողներին հատկապես հրապուրեց միջազգային համագործակցության զարգացումը: Հարևան երկրների երիտասարդների միջև ուղղակի շփման հնարավորությունների ստեղծում՝փոխանակման ծրագրերի, ճամբարների, փառատոնների, ուսումնական այցերի միջոցով: