ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 2203 <<ՀԱՇՎՈՂԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԵՎ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԾՐԱԳՐԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ>> ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

 1. Միջին մասնագիտական կրթության 2203 <<Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում>> մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրն ավարտած,
  պետական ամփոփիչ ատեստավորումն անցած շրջանավարտին շնորհվում է <<Տեխնիկ>>
  որակավորում:
 2. Միջին մասնագիտական կրթության 2203 <<Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում>> մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրը կարող է
  իրականցվել հետևյալ ձևերով`

  • առկա
  • հեռակա
 3. Միջին մասնագիտական կրթության 2203 <<Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում>> մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագրի իրականացման
  համար սահմանվում են ուսումնառության հետևյալ նորմատիվային ժամկետները.

  • կրթության առկա ձևով

   ա. միջնակարգ (լրիվ) կրթության հիմքով 3 տարի

   բ. հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով 4 տարի

  • կրթության հեռակա ձևով

   ա. միջնակարգ (լրիվ) կրթության հիմքով 4 տարի