ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ 2401 <<ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՒՄ>> ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

 1. Միջին մասնագիտական կրթության 2401 <<Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում (ըստ տրանսպորտի տեսակների)>> մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրն
  ավարտած, պետական ամփոփիչ ատեստավորումն անցած շրջանավարտին շնորհվում է տեխնիկ
  որակավորում:
 2. Միջին մասնագիտական կրթության 2401 <<Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում>> մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրը
  կարող է իրականցվել հետևյալ ձևերով`

  • առկա
  • հեռակա
 3. Միջին մասնագիտական կրթության 2401 <<Փոխադրումների կազմակերպում և կառավարում տրանսպորտում>> մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագրի իրականացման համար սահմանվում են
  ուսումնառության հետևյալ նորմատիվային ժամկետները.

  • կրթության առկա ձևով
   ա. միջնակարգ (լրիվ) կրթության հիմքով` 2 տարի 6 ամիս3
   բ. հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով` 3 տարի 6 ամիս
  • կրթության հեռակա ձևով
   ա. միջնակարգ (լրիվ) կրթության հիմքով` 3 տարի 6 ամիս