Վերապատրաստման դասընթացներ

ՇԻՐԱԿԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔՈԼԵՋԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄ Է
ԿԱՐՃԱԺԱՄԿԵՏ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

 Շիրակի տարածաշրջանի քոլեջների և ուսումնարանների

  • հաշվապանների վերապատրաստում, որը կանցկացնի քոլեջի գլխավոր հաշվապահ՝ Ա. Գրիգորյանը
    Մայիսի 1-ից 1ամսյա
  • Ինֆորմատիկայի ուսուցիչների վերապատրաստում
    Հունիսի 15-ից 1 ամսյա

Մասնակիցները կարող են ստանալ տեղեկատվություն քոլեջում գործող կարճաժամկետ դասընթացների վերաբերյալ: