E-Learning ուս. մեկնարկ ՇՏՊՔ-ում Նոյեմբեր 26. 2012թ.

E-Learning ուսումնական մեկնարկ ՇՏՊՔ-ում
Նորություններ
26.10.2012թ. ՇՏՊՔ-ի էլեկտրոնային ուսուցման աշխատանքային թիմը մասնակցել է գերմանական GIZ կազմակերպության կողմից <<ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԿՈՎԿԱՍՈՒՄ 2012-2013Թ>>
ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված <<Էլեկտրոնային ուսուցման վերապատրաստման մեկնարկային դասընթացին>>:Ստորագրվել է փոխըմբռնման հուշագիր:
Թիմը մասնակցում է առցանց ուսուցման դասընթացին, որի արդյունքում մասնակիցներին կշնորհվի ազգային մասնագետի վկայական:Թիմը մշակում է Էլեկտրոնային ուսուցման պիլոտային ծրագիր, որի փորձարկումից և վերջնական արդյունքների ներկայացումից հետո քոլեջը կանդամակցվի Էլեկտրոնային ուսուցման ազգային ցանցին: