<< Հագուստի մոդելավորում և նախագծում >> մասնագիտության դիպլոմային նախագծերի պաշտպանունություն

Շիրակի տարածաշրջանային պետական քոլեջում փետրվարի 25 –ին անցկացվեց << Հագուստի մոդելավորում և նախագծում >> մասնագիտության դիպլոմային նախագծերի պաշտպանունությունը:
Դիպլոմային նախագծի պաշտպանությանը ներկա էին պետական որակավորող հանձնաժողովի նախագահ ՝ ՀՊՃՀ –ի դասախոս ՝ Ա.Ավետիսյան և այլ անձիք:
Դիպլոմային նախագծերը հանձնարարված էին շատ բազմազան թեմաներով , որոնց կատարումը իր մեջ ընդգրկում էր ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և ունակությունների ներդրում :
Դիպլոմային նախագծերի պաշտպանությունը անցկացվեց հագեցած՝ ցուցապաստառներով , կարված հագուստներով, բացատրագրերով և գրաֆիկայով:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *