Ներքոլեջային մրցույթ

👗👖👕,, Հագուստի մոդելավորում և նախագծում,, և 🌭🌮🍗🍔,,Խոհարարական գործ,, մասնագիտությունների ուսանողների մասնակցությամբ կազմակերպվեց Ամանորյա մրցույթ միջոցառում🥗🍝🍛🍰👜👗👔։

Continue Reading