Հագուստի մոդելավորում և նախագծում

Ժամանակակից հագուստն արդեն վաղուց դադարել է զուտ զգեստ լինելուց. այսօր այն դարձել է նորաձևության միտքը շարժող հատուկ ոլորտ, որով զբաղվում են մոդելավորողները, իսկ նախագիծը պատրաստում են նախագծողները:

«Հագուստի մոդելավորում և նախագծում» մասնագիտության ուսանողները սովորում են՝

այն ամենն ինչ անհրաժեշտ է մոդելավորող – նախագծողներին:

——————————————————————————————————–

Որակավորումը՝ նախագծող-ձեւավորող

Միջին մասնագիտական կրթության 2808 <<Հագուստի մոդելավորում և նախագծում>>
մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրը կարող է իրականցվել հետևյալ ձևերով`
առկա
հեռակա
Միջին մասնագիտական կրթության 2808 <<Հագուստի մոդելավորում և նախագծում>>
մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագրի իրականացման համար սահմանվում են
ուսումնառության հետևյալ նորմատիվային ժամկետները.
կրթության առկա ձևով`
ա. միջնակարգ կրթության հիմքով` 2 տարի

բ. հիմնական կրթության հիմքով՝ 3 տարի

կրթության հեռակա ձևով`
միջնակարգ կրթության հիմքով` 3 տարի