2016թ. Փետրվարի 23-ին Շիրակի տարածաշրջանային պետական քոլեջում տեղի ունեցավ Հայոց ազգային բանակին նվիրված միջոցառում՝ ‹‹Բանակը պետականության հիմքն է›› խորագրով: Հայտարարված էր շարադրությունների և ռեֆերատների մրցույթ վերոհիշյալ թեմայով: Ընտրվեցին