Շիրակի տարածաշրջանային պետական քոլեջում ս.թ հոկտեմբերի 31 –ին << Հանրակրթական և ընդհանուր հումանիտար >> առարկաների հանձնաժողովի դասախոս` Ա. Մաթևոսյանը կազմակերպել էր միջոցառում << Հալուինը Հայաստանում. նշե՞լ թե չնշել