• wow slider
1 2 3 4 5 6 7
cssslider by WOWSlider.com v8.7

“Դուալ համակարգի տարրերի ներդրումը ՄԿՈՒ հաստատությունում” Պիլոտային նախագծի մեկնարկ Շիրակի մարզում

“Դուալ համակարգի տարրերի ներդրումը ՄԿՈՒ հաստատությունում”
Պիլոտային նախագծի մեկնարկ Շիրակի մարզում:Երկակի համակարգի ներդրումը կարող է համարվել իրական բարեփոխումների հիմնական ուղղություններից մեկը:Կրթության որակի բարձրացման խնդիրն օրեցոր ավելի արդիական է դառնում ոչ միայն կրթության ,այլև արտադրության և ընդհանուր առմամբ պետության համար:Կրթության որակն անհրաժեշտ է բարելավել կրթության ցանկացած մակարդակում: