• wow slider
1 2 3 4 5 6 7
cssslider by WOWSlider.com v8.7

“Կորյուն” ռազմամարզական խաղեր

Հոկտեմբերի 17 –ին Շիրակի տարածաշրջանային պետական քոլեջում կազմակերպվեց և անցկացվեց “Կորյուն” ռազմամարզական խաղերը`գլխավորությամբ զինղեկ`Վ.Կարապետյանի: