Որակավորումը՝  նախագծող-ձեւավորող

 1. Միջին մասնագիտական կրթության 2808 <<Հագուստի մոդելավորում և նախագծում>>
  մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրը կարող է իրականցվել հետևյալ ձևերով`

  • առկա
  • հեռակա
 2. Միջին մասնագիտական կրթության 2808 <<Հագուստի մոդելավորում և նախագծում>>
  մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագրի իրականացման համար սահմանվում են
  ուսումնառության հետևյալ նորմատիվային ժամկետները.

  • կրթության առկա ձևով`

   ա. միջնակարգ կրթության հիմքով` 2 տարի

   բ. հիմնական կրթության հիմքով՝ 3 տարի

  • կրթության հեռակա ձևով`

   միջնակարգ կրթության հիմքով` 3 տարի