1. Նախնական մասնագիտական կրթության 2311 <<Հասարակական սնունդ>> մասնագիտության հիմնական
  կրթական ծրագիրն ավարտած, պետական ամփոփիչ ատեստավորումն անցած շրջանավարտին շնորհվում
  է <<Խոհարար>> որակավորում:

 2. Նախնական մասնագիտական կրթության 2311 <<Հասարակական սնունդ>> մասնագիտության հիմնական
  կրթական ծրագիրը կարող է իրականցվել հետևյալ ձևերով`

  • առկա
 3. Նախնական մասնագիտական կրթության 2311 <<Հասարակական սնունդ>> մասնագիտության հիմնական
  կրթական ծրագրի իրականացման համար սահմանվում են ուսումնառության հետևյալ նորմատիվային
  ժամկետները.

  • կրթության առկա ձևով
   ա. միջնակարգ (լրիվ) կրթության հիմքով 1 տարի
   բ. հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով 3 տարի

 4. Նախնական մասնագիտական կրթության 2311 <<Հասարակական սնունդ>> մասնագիտությամբ մասնագետն
  իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները.

  • հյուրանոցում, ռեստորանում և հանրային սննդի այլ վայրերում, նավերում,
   գնացքներում և մասնավոր տներում ծրագրում, կազմակերպում, նախապատրաստում և
   պատրաստում է սնունդ, խմիչքներ և խոհարարական այլ արտադրանքներ: