1. Նախնական մասնագիտական կրթության 2304 <<Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում>>
  մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրն ավարտած, պետական ամփոփիչ ատեստավորումն անցած
  շրջանավարտին շնորհվում է <<Վարսահարդար» որակավորում>>:

 2. Նախնական մասնագիտական կրթության 2304 <<Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում>>
  մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրը կարող է իրականցվել հետևյալ ձևերով`

  • առկա
  • հեռակա
 3. Նախնական մասնագիտական կրթության 2304 <<Վարսավիրական արվեստ և զարդային դիմահարդարում>>
  մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագրի իրականացման համար սահմանվում են
  ուսումնառության հետևյալ նորմատիվային ժամկետները.

  • կրթության առկա ձևով
   ա. միջնակարգ (լրիվ) կրթության հիմքով 1 տարի