[restabs responsive=”false” tabcolor=”#6595bf” tabheadcolor=”#ffffff” seltabcolor=”#0166bf” seltabheadcolor=”#ffffff” tabhovercolor=”#000000″]

[restab title=”Հայոց ցեղասպանություն” active=”active”]

 [/restab]

[restab title=”ՇՏՊՔ լոկալ  ցանցի նախագծում” ]
Թեման է ՝Շիրակի Տարածաշրջանային  Պետական Քոլեջի լոկալ  ցանցի նախագծում Ուսանող ՝ Հասմիկ Սահակյան 

Ղեկավար ՝ Լաուրա Չարխիֆալակյան
Բեռնել

 [/restab]
[restab title=”Հեռահար Ուսուցում”]Թեման է ՝Հեռահար Ուսուցում Համակարգչային ցանցեր
Ուսանողուհի՝ Լուսինե Զուռնաչյան  Ղեկավար՝ Լաուրա Չարխիֆալակյան


Բեռնել

[/restab]
[restab title=”Օպերացիոն համակարգեր”]Թեման է ՝Օպերացիոն համակարգերի էլեկտրոնային ուղեցույց

Ուսանող՝ Արամ Այվազյան  Ղեկավար՝ Լաուրա Չարխիֆալակյան

[/restab]
[/restabs]