2203 2203 Համակարգիչների շահագործում 
Հիմնական ընդհանուր կրթությամբ (9 ամյա)