Skip available courses

Available courses

  • Հաշվառումը իրավիճակը թվերի լեզվով արտահայտելու արվեստ է:

    Հայտնի է, որ մարդկության, հասարակության զարգացման ամենավաղ շրջանում, երբ մարդիկ գրել և կարդալ չեն իմացել, կարողացել են տարբերել շատն ու քիչը, կատարել գրեթե հավասար փոխանակում և հիշել փոխանակվող բարիքի քանակը: Հաշվապահական հաշվառումը կիրառական գիտություն է և առարկայական ձևով ու մեթոդաբանությամբ ուսումնասիրում է տնտեսական կյանքի փաստերը` դրանց տնտեսական և իրավական տեսանկյունից:
    Հաշվապահական հաշվառումը հաշիվների համակարգի միջոցով ոչ միայն գրանցում է տնտեսական գործառնությունները, այլ նաև տեղեկատվություն է ապահովում արտադրության կառավարման համար:


Skip Navigation

Navigation

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 Today Friday, 22 February 22 23
24 25 26 27 28