Skip available courses

Available courses

  • Հաշվառումը իրավիճակը թվերի լեզվով արտահայտելու արվեստ է:

    Հայտնի է, որ մարդկության, հասարակության զարգացման ամենավաղ շրջանում, երբ մարդիկ գրել և կարդալ չեն իմացել, կարողացել են տարբերել շատն ու քիչը, կատարել գրեթե հավասար փոխանակում և հիշել փոխանակվող բարիքի քանակը: Հաշվապահական հաշվառումը կիրառական գիտություն է և առարկայական ձևով ու մեթոդաբանությամբ ուսումնասիրում է տնտեսական կյանքի փաստերը` դրանց տնտեսական և իրավական տեսանկյունից:
    Հաշվապահական հաշվառումը հաշիվների համակարգի միջոցով ոչ միայն գրանցում է տնտեսական գործառնությունները, այլ նաև տեղեկատվություն է ապահովում արտադրության կառավարման համար:


Skip Navigation

Navigation

Skip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 Today Monday, 10 December 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31