“Կորյուն” ռազմավարական խաղեր

#Նորություններ

Հոկտեմբերի 17 –ին Շիրակի տարածաշրջանային պետական քոլեջում կազմակերպվեց և անցկացվեց “Կորյուն” ռազմամարզական խաղերը`գլխավորությամբ զինղեկ`Վ.Կարապետյանի: