Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում

Միջին մասնագիտական կրթության (ՄՄԿ) «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում» մասնագիտության մասնագետի մասնագիտական գործունեության բնութագիրը տրվում է ըստ զբաղմունքների տեսակների և մասնագիտական պարտականությունների։

ՄՄԿ «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում» մասնագիտությամբ մասնագետն իրականացնում է հետևյալ զբաղմունքները՝

 1. Վեբ ծրագրավորում (Ամբողջական ծրագրավորում),
 2. Վեբ ծրագրավորում (Արտաքին տեսքի ծրագրավորում),
 3. Վեբ ծրագրավորում (Սպասարկիչի ծրագրավորում),
 4. Մոբայլ ծրագրավորում,
 5. Նախագծի կառավարում,
 6. Համակարգչային համակարգերի սպասարկման տեխնիկ և օպերատոր,
 7. Համակարգչային գեղարվեստական ձևավորում՝ վեբ դիզայներ:

ՄՄԿ «Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված
համակարգերի ծրագրային ապահովում» մասնագիտությամբ մասնագետի մասնագիտական  պարտականություններն են.

 1. Վեբ կայքի նախագծում պատվիրատուի պահանջներին համապատասխան կառուցվածքով,
 2. Կայքի էջերի ծրագրավորում՝ ըստ մշակված ձևավորման և կառուցվածքի,
 3. Ծրագրավորման համապատասխան լեզուներով նախագծված վեբ կայքի մշակում և սպասարկում,
 4. Մոբայլ հավելվածների նախագծում և մշակում,
 5. Մաթեմատիկական մոդելների և ալգորիթմների օգնությամբ խնդիրների նկարագրում, բարձր մակարդակի ծրագրավորման լեզուներով ծրագրերի կազմում,
 6. Մշակված ծրագրերի փորձարկում, թերությունների շտկում հավելվածների բարելավում,
 7. Համագործակցություն պատվիրատուների հետ` տեխնիկական պահանջների ձևավորման, ինչպես նաև նորարար ծրագրային լուծումների նախագծման և պատրաստման համար,
 8. Ժամանակակից տեղակատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ուղղություններին առնչվող գիտելիքների տիրապետում և նոր տեխնոլոգիանների ուսումնասիրության և գնահատման գործընթացում դրանց կիրառում,
 9. Տեխնիկական առաջադրանքի մշակում,
 10. Սեփական ձեռնարկատիրական գործունեություն կազմակերպում,
 11. Թիմային աշխատանքի պատրաստակամություն,
 12. Տարբեր բնույթի համակարգչային գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքների նախագծում և իրականացում,
 13. Համակարգչային ծրագրերի և փաստաթղթերի սպասարկում, նորացում և ճշտում՝ ըստ հաշվողական համակարգերի առանձնահատկությունների և կառուցվածքի,
 14. Աշխատանքային փաստաթղթերի և հաշվետվությունների պատրաստում:

 

Քոլեջի լավագույն ուսանողները ամեն տարի մասնակցում են «Հայաստանի հմտություններ» ազգային մրցույթին։

Քոլեջի ուսանողները դեկտեմբերի 10-11 մասնակցել են «Վեբ տեխնոլոգիաներ» և  «ՏՏ ցանցային համակարգի կառավարում» մասնագիտություններով «Հայաստանի հմտություններ 2021» ազգային մրցույթի եզրափակիչ փուլին, որի արդյունքում Սամվել Հակոբյանը զբաղեցրել է 1-ին տեղը (ոսկե մեդալ), իսկ Սիփան Հարությունյանը՝ 3-րդ տեղը (բրոնզե մեդալ)- «ՏՏ ցանցային համակարգի կառավարում» մասնագիտություն, Վարդգես Ավետիսյանը՝ 2-րդ տեղը (արծաթե մեդալ) – «Վեբ տեխնոլոգիաներ» մասնագիտություն:

—————————————————————————————————————————

Միջին մասնագիտական կրթության 2203 <<Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում>> մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրն ավարտած,
պետական ամփոփիչ ատեստավորումն անցած շրջանավարտին շնորհվում է <<Տեխնիկ>>
որակավորում:
Միջին մասնագիտական կրթության 2203 <<Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում>> մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագիրը կարող է
իրականցվել հետևյալ ձևերով`
առկա
հեռակա
Միջին մասնագիտական կրթության 2203 <<Հաշվողական տեխնիկայի և ավտոմատացված համակարգերի ծրագրային ապահովում>> մասնագիտության հիմնական կրթական ծրագրի իրականացման
համար սահմանվում են ուսումնառության հետևյալ նորմատիվային ժամկետները.
կրթության առկա ձևով
ա. միջնակարգ (լրիվ) կրթության հիմքով 3 տարի

բ. հիմնական ընդհանուր կրթության հիմքով 4 տարի

կրթության հեռակա ձևով
ա. միջնակարգ (լրիվ) կրթության հիմքով 4 տարի