Խոհարարական գործ

Քոլեջում գործում է նախնական մասնագիտական կրթական ծրագրով հիմնական կրթության հիմքով (3տարի ) և միջնակարգ կրթության հիմքով (1տարի) «Խոհարարական գործ» մասնագիտությունը:

Ուսումնառության գործընթացն ավարտելուց հետո ուսանողին տրվում է դիպլոմ «խոհարարի» որակավորմամբ:

Արտադրական պրակտիկան անցկացվում է բարձրակարգ ռեստորաններում:

—————————————————————————————————————————

Մեր խորհրդատուն՝

«Հայ խոհարարական ավանդույթների զարգացման և պահպանման»

 ՀԿ նախագահ` Սեդրակ Մամուլյան

Խոհարարությունը ամենակարևոր կապն է բնության և մշակույթի միջև: